Search Result "drug delivery."


Dendrimer-drug Conjugates in Drug Delivery and Targeting

Journal: Pharmaceutical Nanotechnology
Volume: 3 Issue: 4 Year: 2015 Page: 239-260
Author(s): Anurag K. Singh,Sonam Chaudhary,Sarita Rani,Ashok K. Sharma,Lokesh Gupta,Umesh Gupta

A Review of Polymeric Colloidal Nanogels in Transdermal Drug Delivery

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 20 Year: 2015 Page: 2801-2813
Author(s): Simphiwe Mavuso,Thashree Marimuthu,Yahya E. Choonara,Pradeep Kumar,Lisa C. du Toit,Viness Pillay

Crystallization Methods for Preparation of Nanocrystals for Drug Delivery System

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 22 Year: 2015 Page: 3131-3139
Author(s): Yuan Gao,Jingkang Wang,Yongli Wang,Qiuxiang Yin,Brian Glennon,Jian Zhong,Jinbo Ouyang,Xin Huang,Hongxun Hao

The Targeted-liposome Delivery System of Antitumor Drugs

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 16 Issue: 10 Year: 2015 Page: 894-910
Author(s): Wei-dang Wu,Xiu-lin Yi,Li-xin Jiang,Ya-zhuo Li,Jing Gao,Yong Zeng,Rong-da Yi,Li-peng Dai,Wei Li,Xiao-yan Ci,Duan-yun Si,Chang-xiao Liu

DSPE-PEG: A Distinctive Component in Drug Delivery System

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 12 Year: 2015 Page: 1598-1605
Author(s): Jing Che,Chukwunweike I. Okeke,Zhong-Bo Hu,Jing Xu

Nano-Sized Platforms for Vaginal Drug Delivery

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 12 Year: 2015 Page: 1633-1644
Author(s): Mazen M. El-Hammadi,Jose L. Arias

Strategies for Antimicrobial Drug Delivery to Biofilm

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2015 Page: 43-66
Author(s): Claire Martin,Wan Li Low,Abhishek Gupta,Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin,Iza Radecka,Stephen T. Britland,Prem Raj,Ken (MA) Kenward

Peptide Self-Assemblies for Drug Delivery

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 15 Issue: 22 Year: 2015 Page: 2277-2289
Author(s): Diana M. Leite,Eugen Barbu,Geoffrey J. Pilkington,Aikaterini Lalatsa

Recent Advances in Liposomal Drug Delivery: A Review

Journal: Pharmaceutical Nanotechnology
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2015 Page: 35-55
Author(s): Vijaykumar Nekkanti,Sandeep Kalepu

Nanofibers Based Antibacterial Drug Design, Delivery and Applications

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 15 Year: 2015 Page: 1930-1943
Author(s): Kezban Ulubayram,Semih Calamak,Reza Shahbazi,Ipek Eroglu

Previous   Next

Go To   Results 11 - 20 of 1085

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy