Search Result "Atrial fibrillation"


Atrial Fibrillation and Hypertension: “Quo Vadis”

Journal: Current Hypertension Reviews
Volume: 15 Issue: 0 Year: 2019 Page: 1-12
Author(s): McCall Walker,Paras Patel,Osung Kwon,Ryan J Koene,Daniel A. Duprez,Younghoon Kwon

Review Article

Inflammatory Biomarkers in Atrial Fibrillation

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 837-854
Author(s): Spyridon Papaioannou,Effimia Zacharia,Nikolaos Papageorgiou,Adam Ioannou,Gerasimos Siasos,Manolis Vavuranakis,George Latsios,Charalampos Vlachopoulos,Konstantinos Toutouzas,Spyridon Deftereos,Rui Providência,Dimitris Tousoulis

Review Article

Biomarkers of Atrial Fibrillation in Hypertension

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 888-897
Author(s): Costas Tsioufis,Dimitris Konstantinidis,Ilias Nikolakopoulos,Evi Vemmou,Theodoros Kalos,Georgios Georgiopoulos,Nikolaos Vogiatzakis,Aris Ifantis,Konstantinou Konstantinou,Vasiliki Gennimata,Dimitrios Tousoulis

Review Article

MicroRNAs in Atrial Fibrillation

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 855-863
Author(s): Alexandros Briasoulis,Shikha Sharma,Tesfaye Telila,Sagar Mallikethi-Reddy,Nikolaos Papageorgiou,Evangelos Oikonomou,Dimitris Tousoulis

Review Article

Biomarkers Determining Prognosis of Atrial Fibrillation Ablation

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 925-937
Author(s): Dimitris Tsiachris,George Giannopoulos,Spyridon Deftereos,Charis Kossyvakis,Constantinos Tsioufis,Gerasimos Siasos,Evangelos Oikonomou,Konstantinos Gatzoulis,Dimitris Tousoulis,Christodoulos Stefanadis

Review Article

Redox State in Atrial Fibrillation Pathogenesis and Relevant Therapeutic Approaches

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 765-779
Author(s): Alexios S. Antonopoulos,Athina Goliopoulou,Evangelos Oikonomou,Sotiris Tsalamandris,Georgios-Angelos Papamikroulis,George Lazaros,Eleftherios Tsiamis,George Latsios,Stella Brili,Spyridon Papaioannou,Vasiliki Gennimata,Dimitris Tousoulis

Review Article

Gender Differences in Atrial Fibrillation: A Review of Epidemiology, Management, and Outcomes

Journal: Current Cardiology Reviews
Volume: 15 Issue: 2 Year: 2019 Page: 136-144
Author(s): Stacy Westerman,Nanette Wenger

Review Article

Biomarkers in Atrial Fibrillation and Heart Failure

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 873-887
Author(s): Evangelos Oikonomou,Theodoros Zografos,Georgios-Angelos Papamikroulis,Gerasimos Siasos,Georgia Vogiatzi,Panagiotis Theofilis,Alexandros Briasoulis,Spyridon Papaioannou,Manolis Vavuranakis,Vasiliki Gennimata,Dimitris Tousoulis

Review Article

Biomarkers Associated with Bleeding Risk in the Setting of Atrial Fibrillation

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 5 Year: 2019 Page: 824-836
Author(s): Skevos Sideris,Stefanos Archontakis,George Latsios,George Lazaros,Konstantinos Toutouzas,Eleftherios Tsiamis,Manolis Vavuranakis,Charalampos Vlachopoulos,Konstantinos Gatzoulis,Constantinos Tsioufis,Dimitris Tousoulis

Review Article

Genetics of Atrial Fibrilation: In Search of Novel Therapeutic Targets

Journal: Cardiovascular & Hematological Disorders-Drug Targets
Volume: 19 Issue: 3 Year: 2019 Page: 183-194
Author(s): Estefanía Lozano-Velasco,Carlos Garcia-Padilla,Amelia E. Aránega,Diego Franco

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 61

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2023 Bentham Science Publishers | Privacy Policy