Search Result "EZH2"


open access plus

Targeting EZH2 for Cancer Therapy: Progress and Perspective

Journal: Current Protein & Peptide Science
Volume: 16 Issue: 6 Year: 2015 Page: 559-570
Author(s): Chi Han Li,Yangchao Chen

Research Article open access plus

EZH2 RIP-seq Identifies Tissue-specific Long Non-coding RNAs

Journal: Current Gene Therapy
Volume: 18 Issue: 5 Year: 2018 Page: 275-285
Author(s): Yan Wang,Yinping Xie,Lili Li,Yuan He,Di Zheng,Pengcheng Yu,Ling Yu,Lixu Tang,Yibin Wang,Zhihua Wang

Research Article

Effect and Mechanism of Curcumin on EZH2 - miR-101 Regulatory Feedback Loop in Multiple Myeloma

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 24 Issue: 5 Year: 2018 Page: 564-575
Author(s): Chuanqing Wu,Tuo Ruan,Weizhen Liu,Xiaojie Zhu,Juan Pan,Wen Lu,Chen Yan,Kaixiong Tao,Weikang Zhang,Chun Zhang

Research Article

Anti-cancer Effects of Curcumin on Myelodysplastic Syndrome through the Inhibition of Enhancer of Zeste Homolog-2 (EZH2)

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 19 Issue: 9 Year: 2019 Page: 729-741
Author(s): Ling Ma,Xia Zhang,Zhiqiong Wang,Lifang Huang,Fankai Meng,Lihua Hu,Yan Chen,Jia Wei

Research Article

Dextran Sulfate Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis by Regulating EZH2 in Gastric Carcinoma

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2021 Page: 953-964
Author(s): Yunning Huang,Wenjun Wang,Yuan-Yi Xu,Jiaxin Guo,Longxing Jiao,Honghong Wang,Mengqi Li,Qi Yang

Research Article

Identification of Novel Inhibitors for Disrupting EZH2-EED Interactions Involved in Cancer Epigenetics: An In-Silico Approach

Journal: Current Proteomics
Volume: 13 Issue: 4 Year: 2016 Page: 313-321
Author(s): Utkarsh Raj,Himansu Kumar,Saurabh Gupta,Pritish Kumar Varadwaj

Letter Article

A Facile Total Synthesis of Kilogram-Scale Production of SKLB1039: A Novel andSelective Hexahydroisoquinolin-Containing EZH2 Inhibitor

Journal: Current Organic Synthesis
Volume: 19 Issue: 5 Year: 2022 Page: 583-590
Author(s):

Inhibition of the Histone Lysine Methyltransferase EZH2 for the Treatment of Cancer

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 15 Issue: 8 Year: 2015 Page: 714-719
Author(s): Sharad K. Verma

PRAME/EZH2-Mediated Regulation of TRAIL: A New Target for Cancer Therapy

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2013 Page: 296-304
Author(s): D. D. De Carvalho, B. P. Mello, W. O. Pereira, G. P. Amarante-Mendes

Research Article

FOXM1-Dependent Transcriptional Regulation of EZH2 Induces Proliferation and Progression in Prostate Cancer

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2021 Page: 1835-1841
Author(s): Juan-Hua Tian,Li-Jun Mu,Mei-Yu Wang,Jin Zeng,Qing-Zhi Long,Bin-Guan,Wen Wang,Yu-Mei Jiang,Xiao-Jing Bai,Yue-Feng Du

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 357

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy