Search Result "ovarian cancer (OC)"


Management of Ovarian Cancer in Elderly

Journal: Reviews on Recent Clinical Trials
Volume: 10 Issue: 4 Year: 2015 Page: 270-275
Author(s): Sushil K. Giri, Bhagyalaxmi Nayak

Review Article

Ovarian Cancer Biomarkers: Headway Towards Early Diagnosis

Journal: Current Chemical Biology
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2021 Page: 109-125
Author(s): Zeba Mueed,Pankaj Kumar Rai,Seemab Siddique,Nitesh Kumar Poddar

Review Article

Circulating and Tissue microRNAs as Biomarkers for Ovarian Cancer Prognosis

Journal: Current Drug Targets
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2019 Page: 1447-1460
Author(s): Seyed Mostafa Parizadeh,Reza Jafarzadeh-Esfehani,Maryam Ghandehari,Malihe Hasanzadeh,Seyed Mohammad Reza Parizadeh,Seyed Mahdi Hassanian,Afsaneh Rezaei-Kalat,Amirsaeed Sabeti Aghabozorgi,Rana Rahimi-Kakhki,Bita Zargaran,Gordon A Ferns,Amir Avan

Research Article

N6-Methyladenosine-Related RNA Signature Predicting the Prognosis of Ovarian Cancer

Journal: Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
Volume: 16 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-10
Author(s): Jiao Jiao,Longyang Jiang,Yang Luo

Review Article (Mini-Review)

The Emerging Roles of Extracellular Vesicles in Ovarian Cancer

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 22 Issue: 2 Year: 2021 Page: 139-149
Author(s): Yin-Xue Wang,Yi-Xiang Wang,Yi-Ke Li,Shi-Yan Tu,Yi-Qing Wang

Research Article

Targeting Leptin as a Therapeutic Strategy against Ovarian Cancer Peritoneal Metastasis

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 17 Issue: 8 Year: 2017 Page: 1093-1101
Author(s): Xiao Wei, Yi Liu, Cheng Gong, Teng Ji, Xiaoshui Zhou, Taoran Zhang, Dongyi Wan, Sen Xu, Ping Jin, Xin Yang, Xiaoting Li, Ding Ma, Zongyuan Yang, Qinglei Gao

Review Article

Towards Prevention of Ovarian Cancer

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 18 Issue: 6 Year: 2018 Page: 522-537
Author(s): Aus Tariq Ali

Effects of CAP-regimen Chemotherapy on Blood Redox Status in Patients with Ovarian Cancer

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 15 Issue: 9 Year: 2015 Page: 1141-1147
Author(s): Inna I. Antoneeva, Dinara R. Dolgova, Tatyana P. Gening, Tatyana V. Abakumova, Snezhanna O. Gening, Sabina S. Pirmamedova, Anastasia V. Fomina, Alla A. Mikheenko

Targeted Gene Therapy for Ovarian Cancer

Journal: Current Gene Therapy
Volume: 5 Issue: 6 Year: 2005 Page: 643-653
Author(s): Rodney P. Rocconi, T. M. Numnum, Mariam Stoff-Khalili, Sharmila Makhija, Ronald D. Alvarez, David T. Curiel

Eliminating Ovarian Cancer Stem Cells: A Potential Therapeutic Target for Ovarian Cancer Chemoresistance

Journal: Current Protein & Peptide Science
Volume: 16 Issue: 4 Year: 2015 Page: 270-278
Author(s): Xiaohui Wang, Xiaolei Li, Xiaoyu Fu, Miaomiao Bai, Xiang Li, Qian Mei, Jing Nie, Zhiqiang Wu, Weidong Han

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 1736

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy