Search Result "molecular imaging technology"


Fundamentals in Cardiovascular Imaging Technologies

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 14 Issue: 1 Year: 2008 Page: 1745-1752
Author(s): L. Landini, M. F. Santarelli, L. Landini Jr., V. Positano

Application of Molecular Imaging Technologies in Antitumor Drug Development and Therapy

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2015 Page: 2136-2146
Author(s): Yan Lin, Zhi-Yi Chen, Feng Yang, Jin-Shan Zhang, Yi-Xiang Wang, Jin-Bing Liu, Jian-Yi Liao, Yang-Ying Liao, Qiu-Lan Zhou, Bing-Cheng Li, Hui-Ying Liang

New Optical Molecular Imaging Systems

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 11 Issue: 6 Year: 2010 Page: 620-627
Author(s): Chenghu Qin, Shouping Zhu, Jie Tian

Progress on Multi-Modality Molecular Imaging

Journal: Current Medical Imaging Reviews
Volume: 8 Issue: 4 Year: 2012 Page: 295-301
Author(s): Jing Bai, Fei Liu, Xin Liu

Fluorescence Molecular Imaging of Small Animal Tumor Models

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 4 Issue: 4 Year: 2004 Page: 419-430
Author(s): E. E. Graves, R. Weissleder, V. Ntziachristos

Design and Development of Molecular Imaging Probes

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 10 Issue: 1 Year: 2010 Page: 1227-1236
Author(s): Kai Chen, Xiaoyuan Chen

Molecular Targeting of Breast Cancer: Molecular Imaging and Therapy

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 12 Issue: 4 Year: 2011 Page: 528-538
Author(s): Parasuraman Padmanabhan, Julian Goggi, Romain Bejot, Kishore K. Bhakoo

Imaging Tumor Metastases with Molecular Probes

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 4 Year: 2015 Page: 6260-6264
Author(s): Ruirui Qiao, Ran Zhu, Mingyuan Gao

Activatable Molecular Probes for Cancer Imaging

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 10 Issue: 1 Year: 2010 Page: 1135-1144
Author(s): Seulki Lee, Jin Xie, Xiaoyuan Chen

Technologies for Translational Imaging Using Generators in Oncology

Journal: Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
Volume: 2 Issue: 3 Year: 2007 Page: 251-258
Author(s): Naomi R. Schechter, David J. Yang, Ali Azhdarinia, Mithu Chanda

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 8764

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy