Search Result "tau hyperphosphorylation"


Correlation of Alzheimer-like Tau Hyperphosphorylation and fMRI Bold Intensity

Journal: Current Alzheimer Research
Volume: 1 Issue: 2 Year: 2004 Page: 143-148
Author(s): Wang Xiao-Chuan, Hu Zheng-Hui, Fang Zheng-Yu, Feng Yue, Yang Yun-Huang, Wang Qun, Tang Xiao-Wei, Wu Yi-Gen, Wang Jian-Zhi

Hyperphosphorylation of Microtubule-Associated Protein Tau: A Promising Therapeutic Target for Alzheimer Disease

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 15 Issue: 2 Year: 2008 Page: 2321-2328
Author(s): C.-X. Gong, K. Iqbal

Review Article

NAP Protects against Tau Hyperphosphorylation Through GSK3

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2018 Page: 3868-3877
Author(s): Yanina Ivashko-Pachima,Illana Gozes

Review Article

Targeting Tau Hyperphosphorylation via Kinase Inhibition: Strategy to Address Alzheimer's Disease

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2020 Page: 1059-1073
Author(s): Ahmad Abu Turab Naqvi,Gulam Mustafa Hasan,Md. Imtaiyaz Hassan

Research Article

Ginkgo biloba Extract EGb761 Attenuates Hyperhomocysteinemia-induced AD Like Tau Hyperphosphorylation and Cognitive Impairment in Rats

Journal: Current Alzheimer Research
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2018 Page: 89-99
Author(s): Kuan Zeng,Mengzhu Li,Jichang Hu,Yacoubou Abdoul Razak Mahaman,Jian Bao,Fang Huang,Yiyuan Xia,Xinghua Liu,Qun Wang,Jian-Zhi Wang,Yang Yang,Rong Liu,Xiaochuan Wang

Hypoglycemia Induces Tau Hyperphosphorylation

Journal: Current Alzheimer Research
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2013 Page: 298-308
Author(s): Chu-Wan Lee, Yao-Hsiang Shih, Shih-Ying Wu, Tingting Yang, Chingju Lin, Yu-Min Kuo

Research Article

Flavonoids from Stems and Leaves of Scutellaria Baicalensis Georgi Regulate the Brain Tau Hyperphosphorylation at Multiple Sites Induced by Composited Aβ in Rats

Journal: CNS & Neurological Disorders - Drug Targets
Volume: 20 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-8
Author(s): Yazhen Shang,Shengkai Ding

Research Article

Cornel Iridoid Glycoside Suppresses Tau Hyperphosphorylation and Aggregation in a Mouse Model of Tauopathy through Increasing Activity of PP2A

Journal: Current Alzheimer Research
Volume: 16 Issue: 1 Year: 2019 Page: 1316-1331
Author(s): Denglei Ma,Yi Luo,Rui Huang,Zirun Zhao,Qi Wang,Lin Li,Lan Zhang

Tau Therapeutic Strategies for the Treatment of Alzheimers Disease

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 6 Issue: 6 Year: 2006 Page: 579-595
Author(s): Ian Churcher

Research Article

Piper sarmentosum Roxb. Attenuates Beta Amyloid (Aβ)-Induced Neurotoxicity Via the Inhibition of Amyloidogenesis and Tau Hyperphosphorylation in SH-SY5Y Cells

Journal: Current Alzheimer Research
Volume: 18 Issue: 1 Year: 2021 Page: 80-87
Author(s): Elaine W.L. Chan,Emilia T.Y. Yeo,Kelly W.L. Wong,Mun L. See,Ka Y. Wong,Jeremy K.Y. Yap,Sook Y. Gan

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 1343

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy