Search Result "blood-brain barrier disruption"


The Blood-Brain Barrier in NeuroAIDS

Journal: Current HIV Research
Volume: 4 Issue: 3 Year: 2006 Page: 259-266
Author(s): Wiliam A. Banks, Nuran Ercal, Tulin Otamis Price

Aquaporin and Blood Brain Barrier

Journal: Current Neuropharmacology
Volume: 8 Issue: 2 Year: 2010 Page: 92-96
Author(s): Bonomini Francesca, Rita Rezzani

ABC Transporters and the Blood-Brain Barrier

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 10 Issue: 1 Year: 2004 Page: 1295-1312
Author(s): David J. Begley

Impact of Diabetes in Blood-Testis and Blood-Brain Barriers: Resemblances and Differences

Journal: Current Diabetes Reviews
Volume: 8 Issue: 6 Year: 2012 Page: 401-412
Author(s): Marco G. Alves, Pedro F. Oliveira, Silvia Socorro, Paula I. Moreira

Research Article

Blood-brain Barrier Disruption Leads to Postoperative Cognitive Dysfunction

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 14 Issue: 4 Year: 2017 Page: 359-367
Author(s): Bin Wang,Siyuan Li,Xipeng Cao,Xinghui Dou,Jingzhu Li,Ling Wang,Mingshan Wang,Yanlin Bi

Research Article

A Polyphenolic Complex Attenuates Inflammatory Response and Blood- Brain Barrier Disruption

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 17 Issue: 3 Year: 2020 Page: 286-293
Author(s): Yuting Bian,Toru Yamashita,Yuki Taira,Jingwei Shang,Keiichiro Tsunoda,Tian Feng,Ryo Sasaki,Xia Liu,Xiaowen Shi,Koh Tadokoro,Emi Nomura,Namiko Matsumoto,Yusuke Osakada,Yoshio Omote,Mami Takemoto,Nozomi Hishikawa,Yasuyuki Ohta,Koji Abe

Review Article

Accessing the Blood-Brain Barrier to Treat Brain Disorders

Journal: Current Nanomedicine
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2019 Page: 198-209
Author(s): M. Sureshkumar,A. Pandian

Drug Delivery Across the Blood-Brain Barrier

Journal: Current Drug Delivery
Volume: 1 Issue: 4 Year: 2004 Page: 361-376
Author(s): Y. Chen, G. Dalwadi, H. A.E. Benson

Recent Advances in Delivery Through the Blood-Brain Barrier

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 14 Issue: 9 Year: 2014 Page: 1148-1160
Author(s): Jessica M. Larsen, Douglas R. Martin, Mark E. Byrne

Nanostructures for Bypassing Blood Brain Barrier

Journal: Current Bioactive Compounds
Volume: 5 Issue: 3 Year: 2009 Page: 195-205
Author(s): Junping Wang, Chandra M. Valmikinathan, Xiaojun Yu

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 4839

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy