Search Result "baicalin."


General Research Article

The Protective of Baicalin on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2020 Page: 1386-1393
Author(s): Xiaoli Liu,Shanshan Zhang,Chaoyue Xu,Yongchao Sun,Shujian Sui,Zhaohua Zhang,Yun Luan

Research Article

Assessment of the Effect of Baicalin on Duck Virus Hepatitis

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 19 Issue: 5 Year: 2019 Page: 376-386
Author(s): Yun Chen,Fangke Yao,Ke Ming,Jintong Shi,Ling Zeng,Deyun Wang,Yi Wu,Yuanliang Hu,Jiaguo Liu

Baicalin Suppresses Migration, Invasion and Metastasis of Breast Cancer via p38MAPK Signaling Pathway

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 13 Issue: 6 Year: 2013 Page: 923-931
Author(s): Xiu- Feng Wang, Qian- Mei Zhou, Jia Du, Hui Zhang, Yi- Yu Lu, Shi- Bing Su

Research Article

Baicalin-induced Cytotoxicity and Apoptosis in Multidrug-resistant MC3/5FU Mucoepidermoid Carcinoma Cell Line

Journal: Letters in Drug Design & Discovery
Volume: 16 Issue: 1 Year: 2019 Page: 1339-1347
Author(s): Xiaofang Xu,Qihong Li,Kaitao Yu,Ghulam Murtaza,Bin Liu

Baicalin Induces Apoptosis of Gallbladder Carcinoma Cells in vitro via a Mitochondrial-Mediated Pathway and Suppresses Tumor Growth in vivo

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 14 Issue: 8 Year: 2014 Page: 1136-1145
Author(s): Yi-Jun Shu, Run-Fa Bao, Xiang-Song Wu, Hao Weng, Qian Ding, Yang Cao, Mao-Lan Li, Jia-Sheng Mu, Wen-Guang Wu, Qi-Chen Ding, Tian-Yu Liu, Lin Jiang, Yun-Ping Hu, Zhu-Jun Tan, Peng Wang, Ying-Bin Liu

Research Article

Study of Pharmaceutical Excipient PEG400 Alteration of Pharmacokinetics and Tissue Distribution of Main Flavonoids Metabolites of Baicalin

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 5 Year: 2021 Page: 619-633
Author(s): Ya-nan Zhu,Shuo Zhang,Min Zhang,Xiao-xia Meng,Peng-jiao Wang,Rong-ping Zhang,Xiu-li Gao

Study of Degradation Behavior of Baicalin during Simulative Blood Sample Processing with Solid Phase Extraction Technology and Identification of the Degradation Product

Journal: Drug Metabolism Letters
Volume: 5 Issue: 4 Year: 2011 Page: 276-279
Author(s): Lihong Chen, Qiang Wang, Yuping Tang

General Research Article

Baicalin Promotes Osteogenic Differentiation of Human Cementoblast Lineage Cells Via the Wnt/β Catenin Signaling Pathway

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2018 Page: 3982-3987
Author(s): Aya Kimura,Ryo Kunimatsu,Yuki Yoshimi,Yuji Tsuka,Tetsuya Awada,Kayo Horie,Hidemi Gunji,Takaharu Abe,Kengo Nakajima,Masae Kitagawa,Mutsumi Miyauchi,Takashi Takata,Kotaro Tanimoto

Vertical and Horizontal Convergences of Targeting Pathways in Combination Therapy with Baicalin and Jasminoidin for Cerebral Ischemia

Journal: CNS & Neurological Disorders - Drug Targets
Volume: 15 Issue: 6 Year: 2016 Page: 740-750
Author(s): Bing Li, Yanan Yu, Yingying Zhang, Jun Liu, Haixia Li, Haixia Dang, Shanshan Guo, Liying Wang, Hongli Wu, Zhong Wang, Yongyan Wang

Research Article

Dietary Baicalin Zinc Supplementation Alleviates Oxidative Stress and Enhances Nutrition Absorption in Deoxynivalenol Challenged Pigs

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 21 Issue: 8 Year: 2020 Page: 614-625
Author(s): Andong Zha,Peng Liao,Bie Tan,Zhijuan Cui,simeng Liao,Lixin Chen,Ming Qi

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 370

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy