Current Topics in Medicinal Chemistry

Editor-in-Chief

Allen B. Reitz
Fox Chase Chemical Diversity Center, Inc.
Doylestown, PA
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer

Editorial (Hot Topic: Novel Biomarkers in the Prognosis, Progression and Treatment of Cardiovascular Disease: The Role of microRNAs ) promotion: free to download

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1491-1492
Dimitris Tousoulis
DOI: 10.2174/15680266113139990097

Insights in microRNAs Biology open access plus

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1493-1502
Antonios N. Gargalionis and Efthimia K. Basdra
DOI: 10.2174/15680266113139990098

MicroRNAs: Novel Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Atherosclerosis

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1503-1517
Gerasimos Siasos, Christina Kollia, Vasiliki Tsigkou, Efthimia K. Basdra, Maria Lymperi, Evangelos Oikonomou, Eleni Kokkou, Porfyrios Korompelis and Athanasios G. Papavassiliou
DOI: 10.2174/15680266113139990099

Novel Biomarkers Assessing Endothelial Dysfunction: Role of microRNAs

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1518-1526
Dimitris Tousoulis, Emmanuel Androulakis, Nikolaos Papageorgiou, Gerasimos Siasos, George Latsios, Marietta Charakida, Anna-Maria Kampoli, Evangelos Oikonomou and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990100

MicroRNAs in Arterial Hypertension

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1527-1532
Andreas Synetos, Konstantinos Toutouzas, Konstantinos Stathogiannis, George Latsios, Elefterios Tsiamis, Dimitris Tousoulis and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990101

MicroRNAs: Biomarkers for Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes Mellitus

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1533-1539
Alexandros Briasoulis, Dimitris Tousoulis, Georgia Vogiatzi, Gerasimos Siasos, Nikos Papageorgiou, Evangelos Oikonomou, Vasiliki Genimata, Theodosia Konsola and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990102

Prognostic Role of miRNAs in Coronary Artery Disease

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1540-1547
Nikolaos Papageorgiou, Dimitris Tousoulis, Marietta Charakida, Alexandros Briasoulis, Emmanuel Androulakis, Costas Tentolouris, Gerasimos Siasos and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990103

Diagnostic and Therapeutic Potentials of microRNAs in Heart Failure

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1548-1558
Evangelos Oikonomou, Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis, Eleni Kokkou, Vasiliki Genimata, Konstantinos Zisimos, George Latsios and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990104

MicroRNAs in Aortic Disease

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1559-1572
Manolis Vavuranakis, Maria Kariori, Dimitrios Vrachatis, Konstantinos Aznaouridis, Gerasimos Siasos, Eleni Kokkou, Savvas Mazaris, Carmen Moldovan, Konstantinos Kalogeras, Dimitris Tousoulis and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990105

The Emerging Role of microRNA in Stroke open access plus

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1573-1588
Georgios Koutsis, Gerasimos Siasos and Konstantinos Spengos
DOI: 10.2174/15680266113139990106

MicroRNAs in Peripheral Artery Disease

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1589-1595
Toshio Imanishi and Takashi Akasaka
DOI: 10.2174/15680266113139990107

MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Unstable Angina

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1596-1604
George Latsios, Dimitris Tousoulis, Emmanuel Androulakis, Nikolaos Papageorgiou, Andreas Synetos, Konstantinos Toutouzas, Gerasimos Siasos, Evangelos Oikonomou and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990108

MicroRNAs in Cardiovascular Therapeutics

Volume:13   Issue: 13
Pp: 1605-1618
Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis, Panagiotis Tourikis, Savas Mazaris, Giorgos Zakynthinos, Evangelos Oikonomou, Eleni Kokkou, Christina Kollia and Christodoulos Stefanadis
DOI: 10.2174/15680266113139990109