Current Molecular Medicine

Editor-in-Chief

Andras Guttman
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for EditorRole of HIF-1 in Cancer Progression: Novel Insights. A Review

Volume:18   Issue: 6
Pp: 343-351
Aldo Pezzuto* and Elisabetta Carico
DOI: 10.2174/1566524018666181109121849
Published on: 10 January, 2019Establishment of Retinal Degeneration Model in Rat and Monkey by Intravitreal Injection of Sodium Iodate

Volume:18   Issue: 6
Pp: 352-364
Qingjian Ou, Tong Zhu, Peng Li, Zongyi Li, Li Wang, Chunpin Lian, Hua Xu, Caixia Jin, Furong Gao, Jing-Ying Xu, Juan Wang, Jieping Zhang, Weiye Li, Haibin Tian*, Lixia Lu* and Guo-Tong Xu*
DOI: 10.2174/1566524018666181113104023
Published on: 10 January, 2019Comparison of Small-incision Femtosecond Laser-assisted Intrastromal Keratoplasty and Lamellar Keratoplasty in Rhesus Monkeys Using Xenogenic Corneal Lamellae open access plus

Volume:18   Issue: 6
Pp: 365-375
He Jin, Miao He, Wei Wang, Hongshan Liu, Xiaoying Zhong, Liangping Liu, Hui Ding and Xingwu Zhong*
DOI: 10.2174/1566524018666181109120023
Published on: 10 January, 2019Differential Expression of Sumoylation Enzymes SAE1, UBA2, UBC9, PIAS1 and RanBP2 in Major Ocular Tissues of Mouse Eye

Volume:18   Issue: 6
Pp: 376-382
Qian Nie*, Lan Yang*, Wenjie Qing*, Jie Xie, Xiaodong Gong, Huimin Chen, Yuwen Gan, Ling Wang, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Zhigang Chen and David Wan-Cheng Li*
DOI: 10.2174/1566524018666181116112208
Published on: 10 January, 2019Research of Gene Delivery Mediated by Ultrasound, Microbubble and Folate-modified Chitosan Nanoparticles

Volume:18   Issue: 6
Pp: 383-391
Yue Li, Yan Lin, Chun Liufu, Jiawei Tu, Chaopin Yang and ZhiYi Chen*
DOI: 10.2174/1566524018666181109121509
Published on: 10 January, 2019Digitoxin Suppresses Store Operated Calcium Entry by Modulating Phosphorylation and the Pore Region of Orai1

Volume:18   Issue: 6
Pp: 392-399
Lijuan Zhou, Xiangxiang Chi, Yaping Zhu, Tian Zhang, Jindou Liu, Guolin Ma, Lian He, Shuce Zhang, Ping Gao, Yubin Zhou*, Jin Liu* and Youjun Wang
DOI: 10.2174/1566524018666181113111316
Published on: 10 January, 2019Enhanced Resistance of Triploid Crucian Carp to Cadmium-induced Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stresses

Volume:18   Issue: 6
Pp: 400-408
Wenbin Liu, Yuanhui Wen, Minmeng Wang, Saiyu Gui, Xiaochao Li, Yunpeng Fan, Xiang Yan, Yuqi Lin, Yuyan Sun, Jinhui Liu, Liangyue Peng, Shaojun Liu, David Wancheng Li* and Yamei Xiao*
DOI: 10.2174/1566524018666181113105018
Published on: 10 January, 2019