Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

(Formerly Current Medicinal Chemistry - Anti-Cancer Agents)

Editor-in-Chief

Simone Carradori
Department of Pharmacy
“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara
Chieti
(Italy)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for Editor

Open Access Articles

Possible Enhancement of Photodynamic Therapy (PDT) Colorectal Cancer Treatment when Combined with Cannabidiol open Access plus

Volume: 21   Issue: 2
Pp: 137-148
Nkune W. Nkune, Cherie A. Kruger* and Heidi Abrahamse
DOI:10.2174/1871520620666200415102321

The Killing of Human Neuroblastoma Cells by the Small Molecule JQ1 Occurs in a p53-Dependent Manner open Access plus

Volume: 20   Issue: 13
Pp: 1613-1625
Joseph Mazar*, Caleb Gordon, Varun Naga and Tamarah J. Westmoreland
DOI:10.2174/1871520620666200424123834

Cytotoxic Sesquiterpenes from Sonchus oleraceus open Access plus

Volume: 20   Issue: 6
Pp: 709-714
Hongying Zhang, Yiding Wang, Shaojiu Wang, Qian Wang, Tianjing Wang, Jie Zhu* and Bing Liu
DOI:10.2174/1871520620666200101152934

Proteomic Level Changes on Treatment in MCF-7/DDP Breast Cancer Drug- Resistant Cells open Access plus

Volume: 20   Issue: 6
Pp: 687-699
Gongshen Jin*, Kangwei Wang, Yonghong Liu, Xianhu Liu, Xiaojing Zhang and Hao Zhang
DOI:10.2174/1871520620666200213102849

Furanocoumarin A: A Novel Anticancer Agent on Human Lung Cancer A549 Cells from Fructus liquidambaris open Access plus

Volume: 19   Issue: 17
Pp: 2091-2096
Hui Fang and Hongmei Ji*
DOI:10.2174/1871520619666191010102526

Triphenylethylene-Coumarin Hybrid TCH-5c Suppresses Tumorigenic Progression in Breast Cancer Mainly Through the Inhibition of Angiogenesis open Access plus

Volume: 19   Issue: 10
Pp: 1253-1261
Naipeng Cui, Dan-Dan Lin, Yang Shen, Jian-Guo Shi, Bing Wang, Ming-Zhi Zhao, Lishuang Zheng, Hua Chen* and Jian-Hong Shi*
DOI:10.2174/1871520619666190404155230

Nicotinamide Overcomes Doxorubicin Resistance of Breast Cancer Cells through Deregulating SIRT1/Akt Pathway open Access plus

Volume: 19   Issue: 5
Pp: 687-696
Yingze Wei, Yan Guo, Jianyun Zhou, Kui Dai, Qiang Xu and Xiaoxia Jin*
DOI:10.2174/1871520619666190114160457

New Strategies for Therapeutic Cancer Vaccines open Access plus

Volume: 19   Issue: 2
Pp: 213-221
Hanjiao Qin, Jiyao Sheng, Dan Zhang, Xuewen Zhang, Linlin Liu*, Bingjin Li*, Guangquan Li* and Zhuo Zhang
DOI:10.2174/1871520618666181109151835

Trichinella spiralis and Tumors: Cause, Coincidence or Treatment? open Access plus

Volume: 18   Issue: 8
Pp: 1091-1099
Chengshui Liao*, Xiangchao Cheng, Mingyuan Liu*, Xuelin Wang and Pascal Boireau
DOI:10.2174/1871520617666171121115847

Astragalin Attenuates UVB Radiation-induced Actinic Keratosis Formation open Access plus

Volume: 18   Issue: 7
Pp: 1001-1008
Na Li, Kun Zhang, Xin Mu, Qiong Tian, Wenli Liu, Tianyuan Gao, Xiaona Ma* and Jian Zhang*
DOI:10.2174/1871520618666171229190835