Search Result "adipogenic differentiation"


PPARγ and Wnt Signaling in Adipogenic and Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2016 Page: 216-225
Author(s): Zongyi Yuan,Qing Li,Shihong Luo,Zhi Liu,Daowen Luo,Bo Zhang,Dongdong Zhang,Pengcheng Rao,Jingang Xiao

Research Article open access plus

Preparation of Chitosan/Alginate-ellagic Acid Sustained-release Microspheres and their Inhibition of Preadipocyte Adipogenic Differentiation

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2019 Page: 1213-1222
Author(s): Chengshi Ding,Deya Wang,Haidan Bi,Meiling Kang,Zhongjing Tian,Yingxia Zhang,Hongkai Wang,Jing Ma,Tianshun Zhu

Research Article

Rg1 Promotes the Proliferation and Adipogenic Differentiation of Human Adipose-Derived Stem Cells via FXR1/Lnc-GAS5-AS1 Pathway

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 17 Issue: 0 Year: 2022 Page: 1-10
Author(s): Hong-Mian Li,Zheng-Qiu Wu,Steven Mo,Ling-Hui Yang,Xin-Heng Liu,Zhong-Hong Lai,Dong-Lin Huang,Yong-Xian Rong,Yin-Li Xu,Fang-Tian Xu

Research Article

The Influence of Tetracycline Inducible Targeting Rat PPARγ Gene Silencing on the Osteogenic and Adipogenic Differentiation of Bone Marrow Stromal Cells

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 22 Issue: 41 Year: 2016 Page: 6330-6338
Author(s): Xiaobo Feng,Xianzhe Liu,Xianyi Cai,Tao Lin,Weihua Xu,Cao Yang,Yongwei Liu,Shuhua Yang,Dehao Fu

Molecular Mechanisms of PPAR-γ Governing MSC Osteogenic and Adipogenic Differentiation

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2016 Page: 255-264
Author(s): Haoliang Zhuang,Xu Zhang,Chuntie Zhu,Xiaoshan Tang,Fang Yu,Guang wei Shang,Xiaoxiao Cai

Review Article

PPAR-γ and Wnt Regulate the Differentiation of MSCs into Adipocytes and Osteoblasts Respectively

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 3 Year: 2018 Page: 185-192
Author(s): Yue Li,Daxiang Jin,Weixing Xie,Longfei Wen,Weijian Chen,Jixi Xu,Jinyong Ding,Dongcheng Ren

Involvement of Adipogenic Potential of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (MSCs) in Osteoporosis

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 3 Issue: 3 Year: 2008 Page: 208-218
Author(s): J. Pablo Rodriguez, Pablo Astudillo, Susana Rios, Ana Maria Pino

The Effect of PAMAM Dendrimers on Mesenchymal Stem Cell Viability and Differentiation

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 19 Issue: 29 Year: 2012 Page: 4969-4975
Author(s): M. Goncalves,R. Castro,J. Rodrigues,H. Tomas

Differential Effects of Efavirenz and Lopinavir/Ritonavir on Human Adipocyte Differentiation, Gene Expression and Release of Adipokines and Pro-Inflammatory Cytokines.

Journal: Current HIV Research
Volume: 8 Issue: 7 Year: 2010 Page: 545-553
Author(s): Jose M. Gallego-Escuredo, M. del Mar Gutierrez, Julieta Diaz-Delfin, Joan C. Domingo, M. Gracia Mateo, Pere Domingo, Marta Giralt, Francesc Villarroya

Review Article

MicroRNA Regulation in Osteogenic and Adipogenic Differentiation of Bone Mesenchymal Stem Cells and its Application in Bone Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 1 Year: 2018 Page: 26-30
Author(s): Binbin Li

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 604

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy