Search Result "osteogenic differentiation"


Histone Modification in Osteogenic Differentiation of Skeletal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 5 Year: 2015 Page: 457-464
Author(s): Yin Tang,Yi Fan,Mian Wan,Xin Xu,Jing Zou,Ling Ye,Liwei Zheng

Epigenetic Regulation of Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2016 Page: 235-246
Author(s): Gang Fu,Aishu Ren,Yu Qiu,Yi Zhang

Review Article

Nanomaterials-based Cell Osteogenic Differentiation and Bone Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 15 Issue: 0 Year: 2020 Page: 1-12
Author(s): Tianxu Zhang,Yang Gao,Weitong Cui,Yanjing Li,Dexuan Xiao,Ronghui Zhou

Mini-Review Article

The Involvement of Histone Methylation in the Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 16 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-9
Author(s): Lingyi Zhao,Bei Yin,Qingge Ma,Yu Shi,Chenglin Wang,Ling Ye

Review Article

Osteogenic Differentiation Factors of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells in the Current Understanding

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 27 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-11
Author(s): Kristina А. Yurova,Elena S. Melashchenko,Olga G. Khaziakhmatova,Vladimir V. Malashchenko,Olga B. Melashchenko,Egor O. Shunkin,Igor K. Norkin,Pavel A. Ivanov,Igor A. Khlusov,Larisa S. Litvinova

Review Article

The Role of lncRNAs in Osteogenic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 15 Issue: 3 Year: 2020 Page: 243-249
Author(s): Jicheng Wang,Shizhang Liu,Jiyuan Shi,Huitong Liu,Jingyuan Li,Song Zhao,Zhi Yi

Osteogenic Peptides in Bone Regeneration

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 19 Issue: 1 Year: 2013 Page: 3391-3402
Author(s): Esmaiel Jabbari

PPARγ and Wnt Signaling in Adipogenic and Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2016 Page: 216-225
Author(s): Zongyi Yuan,Qing Li,Shihong Luo,Zhi Liu,Daowen Luo,Bo Zhang,Dongdong Zhang,Pengcheng Rao,Jingang Xiao

Research Article

The Influence of Tetracycline Inducible Targeting Rat PPARγ Gene Silencing on the Osteogenic and Adipogenic Differentiation of Bone Marrow Stromal Cells

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 22 Issue: 41 Year: 2016 Page: 6330-6338
Author(s): Xiaobo Feng,Xianzhe Liu,Xianyi Cai,Tao Lin,Weihua Xu,Cao Yang,Yongwei Liu,Shuhua Yang,Dehao Fu

Research Article open access plus

Cytochalasin D Promotes Osteogenic Differentiation of MC3T3-E1 Cells via p38-MAPK Signaling Pathway

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2020 Page: 79-88
Author(s): Qingcheng Liu,Yu Zhuang,Ningjuan Ouyang,Hongbo Yu

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 1075

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy