Search Result "NONMEM."


Population Pharmacokinetics of Phenytoin Based on NONMEM in Patients with Intracranial Tumor During the First Week of Post-Craniotomy

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 17 Issue: 7 Year: 2016 Page: 721-728
Author(s): Zhong-dong Li,Meng Liu,Liang Li,Jing-hai Wan,Zhaojin Lei,Yong-an Huang

Research Article open access plus

Influence of the OATP Polymorphism on the Population Pharmacokinetics of Methotrexate in Chinese Patients

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 20 Issue: 7 Year: 2019 Page: 592-600
Author(s): Zhiqi Wang,Nan Zhang,Chaoyang Chen,Shuqing Chen,Junyu Xu,Ying Zhou,Xia Zhao,Yimin Cui

Dynamic Changes in Phenotypic Groups in Patients with Stable Angina Pectoris after Treatment with Xinxuekang Capsule: A Randomized Controlled Trial

Journal: Current Vascular Pharmacology
Volume: 13 Issue: 4 Year: 2015 Page: 492-503
Author(s): Li-Ying Wang, Jian-Yuan Tang, Jun Liu, Wei Lu, Ya-Nan Yu, Bi-Wei Chen, Hong-Li Wu, Li-Ya Su, Zhi-Wei Jing, Si-Yuan Hu, Xiang-Ling Liu, Xi-Yan Yang, Guo-Xin Li, Bo Dong, Dong-Hai Wang, Jie Xue, Xiao-Feng Wang, Zhuo-Ming Li, Shu-Rong Liu, Song-Shan Liu, Qi-guang Chen, Lei Zhang, Zhong Wang, Chun-Ti Shen, Yong-Yan Wang

Applications of Computer-Aided Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Methods from Drug Discovery Through Registration

Journal: Current Computer-Aided Drug Design
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2008 Page: 54-66
Author(s): John P. Gibbs, Jennifer Q. Dong, Bin Chen, Megan A. Gibbs, Maurice Emery

Review Article

A Critique of Computer Simulation Software’s Used in Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Analysis

Journal: Current Clinical Pharmacology
Volume: 13 Issue: 4 Year: 2018 Page: 216-235
Author(s): Vivek Dave,Renu Bala Yadav,Sachdev Yadav,Swapnil Sharma,Ram Kumar Sahu,Ayodeji Folorunsho Ajayi

Research Article

The Evolution of Population Pharmacokinetic Model of Oral Phenytoin for Early Seizure Prophylaxis Post-Craniotomy

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 20 Issue: 9 Year: 2019 Page: 756-764
Author(s): Zhongdong Li,Chuan Wang,Shuangmin Ji,Hao Jin,Guiqin Song

Determinants of Drug Metabolism in Early Neonatal Life

Journal: Current Clinical Pharmacology
Volume: 2 Issue: 1 Year: 2007 Page: 23-29
Author(s): Karel Allegaert, John N. van den Anker, Gunnar Naulaers, Jan de Hoon

Population Pharmacokinetic Analysis of 5-FU and 5-FDHU in Colorectal Cancer Patients: Search for Biomarkers Associated with Gastro-Intestinal Toxicity

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 12 Issue: 15 Year: 2012 Page: 1713-1719
Author(s): Christian Woloch,Antonello Di Paolo,Hafedh Marouani,Guido Bocci,Joseph Ciccolini,Bruno Lacarelle,Romano Danesi,Athanassios Iliadis

Population Pharmacokinetics and its Role in Anti-Tuberculosis Drug Development and Optimization of Treatment

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 17 Issue: 2 Year: 2011 Page: 2889-2899
Author(s): Eric Free Egelund, Aline Bergesch Barth, Charles Arthur Peloquin

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 44

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy