Current Alzheimer Research

Editor-in-Chief:

Debomoy K. Lahiri  
Department of Psychiatry, Indiana University School of Medicine
Neuroscience Research Center
Indianapolis, IN 46202
USA

BackMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:14   Issue:8
Pp: 809-809
Huntington Potter*
DOI: 10.2174/156720501408170718224320

Order Reprints Order EprintsProtective Effect of Aspirin Against Oligomeric Aβ42 Induced Mitochondrial Alterations and Neurotoxicity in Differentiated EC P19 Neuronal Cells

Volume:14   Issue:8
Pp: 810-819
Hamendra Singh Parmar*, Zbynek Houdek, Martin Pesta, Cerna Vaclava, Pavel Dvorak and Jiri Hatina
DOI: 10.2174/1567205014666170203104757

Order Reprints Order EprintsVitamin D Combined with Resveratrol Prevents Cognitive Decline in SAMP8 Mice

Volume:14   Issue:8
Pp: 820-833
Jinbo Cheng, Yehua Rui, Liqiang Qin, Jiaying Xu, Shufen Han, Linxi Yuan, Xuebin Yin and Zhongxiao Wan*
DOI: 10.2174/1567205014666170207093455

Order Reprints Order EprintsGender and Pathology-Specific Effect of Apolipoprotein E Genotype on Psychosis in Alzheimer’s Disease

Volume:14   Issue:8
Pp: 834-840
Julia Kim, Corinne E. Fischer, Tom A. Schweizer and David G. Munoz*
DOI: 10.2174/1567205014666170220150021

Order Reprints Order EprintsNutritional Deficiency in Early Life Facilitates Aging-Associated Cognitive Decline

Volume:14   Issue:8
Pp: 841-849
Yu Kang, Yun Zhang, Zijuan Feng, Mingjing Liu, Yanhua Li, Huan Yang, Dan Wang, Lingling Zheng, Dandan Lou, Liangping Cheng, Chunjiang Chen, Weitao Zhou, Yi Feng, Xiaoyong Li, Jianzhong Duan, Mengjiao Yu, Shou Yang, Yuhang Liu, Xin Wang, Bo Deng, Chenghui Liu, Xiuqing Yao, Chi Zhu, Chunrong Liang, Xiaolong Zeng, Sisi Ren, Qunying Li, Yin Zhong, Yong Zhang, Jun Kang, Yong Yan, Huaqing Meng, Zhaohui Zhong, Weihui Zhou, Yanjiang Wang, Tingyu Li* and Weihong Song*
DOI: 10.2174/1567205014666170425112331

Order Reprints Order EprintsAbnormal Clock Gene Expression and Locomotor Activity Rhythms in Two Month-Old Female APPSwe/PS1dE9 Mice open access plus

Volume:14   Issue:8
Pp: 850-860
Olaide Oyegbami, Hilary M. Collins, Marie-Christine Pardon, Francis J.P. Ebling, David M. Heery and Paula M. Moran*
DOI: 10.2174/1567205014666170317113159

Order Reprints Order EprintsMolecular Targets of Tannic Acid in Alzheimer's Disease

Volume:14   Issue:8
Pp: 861-869
Nady Braidy*, Bat-Erdene Jugder, Anne Poljak, Tharusha Jayasena, Seyed Mohammad Nabavi, Perminder Sachdev and Ross Grant*
DOI: 10.2174/1567205014666170206163158

Order Reprints Order EprintsImpact of Cytokines and Chemokines on Alzheimer’s Disease Neuropathological Hallmarks open access plus

Volume:14   Issue:8
Pp: 870-882
Catarina Domingues, Odete A.B. da Cruz e Silva and Ana Gabriela Henriques*
DOI: 10.2174/1567205014666170317113606

Order Reprints Order Eprints