Current Bioinformatics

Editor-in-Chief:

Quan Zou
School of Computer Science and Technology
Tianjin University
Tianjin
China

Back

Become EABM
Become ReviewerMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:12   Issue: 5
Pp: 385-386
Walter Filgueira de Azevedo
DOI: 10.2174/157489361205170926154721A Heterogeneous Networks Fusion Algorithm Based on Local Topological Information for Neurodegenerative Disease

Volume:12   Issue: 5
Pp: 387-397
Xue Jiang, Han Zhang*, Xiongwen Quan and Yanbin Yin
DOI: 10.2174/1574893612666170613105120Using a Machine-Learning Approach to Predict Discontinuous Antibody-Specific B-Cell Epitopes

Volume:12   Issue: 5
Pp: 406-415
Yiqi Lin, Xiaoping Min*, Liangliang Li, Hai Yu, Shengxiang Ge, Jun Zhang and Ningshao Xia
DOI: 10.2174/1574893611666160815102521Codon Usage of Expansin Genes in Populus trichocarpa

Volume:12   Issue: 5
Pp: 452-461
Jian Li, Haoyang Li, Junkai Zhi, Chuzhao Shen, Xuesong Yang and Jichen Xu*
DOI: 10.2174/1574893611666161008195145Alterations in Structural and Biological Activities of Merozoite Surface Protein 2 Due to O-GlcNAc Modification: In Silico Approach

Volume:12   Issue: 5
Pp: 462-470
Jawaria Munir, Zeeshan Iqbal, Wajahat M. Qazi, Daniel C. Hoessli, Zahid Mahmood and Nasir Uddin*
DOI: 10.2174/1574893612666170206112054The Complexity of Promoter Regions Based on a Vector Topological Entropy

Volume:12   Issue: 5
Pp: 471-474
Shuilin Jin*, Zhuo Wang, Junyu Lin, Jia Wang, Xiurui Zhang, Renjie Tan, Chuanbin Zhang, Zhe Wang, Wanqian Guo, Yang Hu, Li Xu, Lejun Zhang, Guiyou Liu and Qinghua Jiang
DOI: 10.2174/1574893611666160527101340