Current Neurovascular Research

Editor-in-Chief:

Prof. Kenneth Maiese
Neurology and Neurosciences UMDNJ
205 South Orange Avenue, F1220
Newark, NJ 07101
USA
Email: wntin75@yahoo.com

Back

Abstract Ahead of Print

Cyclophilin A: A predictive biomarker of carotid stenosis in cerebral ischemic stroke

Volume:15
Chen-Shu Chang, Shih-Li Su, Chen-Ling Kuo, Ching-Shan Huang, Wan-Min Tseng, Song-Shei Lin and Chin-San Liu*

A novel neuroimaging model to predict early neurological deterioration after acute ischemic stroke

Volume:15
Yen-Chu Huang*, Yuan-Hsiung Tsai, Jiann-Der Lee, Jen-Tsung Yang and Yi-Ting Pan

Increased serum total bile acids can be associated with a small hematoma volume and decreased clinical severity during acute intracerebral hemorrhage

Volume:15
Kaili Wang, Yu Zhang, Chongke Zhong, Jiaping Xu, Yanlin Zhang, Jijun Shi, Goudong Xiao, Xia Zhang, Huihui Liu, Zhichao Huang, Chun-Feng Liu, Shoujiang You* and Yongjun Cao