Current Gene Therapy

Editor-in-Chief:
Lung-Ji Chang
University of Florida
Gainesville, FL
USA

Back

Articles Ahead of Print

Gene-based Therapeutic Tools in the Treatment of Cornea Disease

Volume:19
Xiao-xiao Lu and Shao-Zhen Zhao*

Functional Improvement of Chimeric Antigen Receptor Through Intrinsic Interleukin-15Rα Signaling

Volume:18
Sushmita Nair, Jing-Bo Wang, Shih-Ting Tsao, Yuchen Liu, Wei Zhu, William B. Slayton, Jan S. Moreb, Lujia Dong and Lung-Ji Chang*

Circular RNAs Serve as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Cancers

Volume:18
Shuai Fang, Jinchang Pan, Chengwei Zhou, Hui Tian, Jinxian He, Weiyu Shen, Xiaofeng Jin, Xiaodan Meng, Nan Jiang and Zhaohui Gong*

Nanomedicine for Gene Delivery for the Treatment of Cardiovascular Diseases

Volume:18
Cen Yan, Xiao-Jiang Quan and Ying-Mei Feng*