Current Nanoscience

Editor-in-Chief:

Prof. Dae Joon Kang
Sungkyunkwan University
Suwon
South Korea

Back

Become EABM
Become Reviewer

Morphology of C6 Glioma Cells on a Water-Repellent Fractal Alkyl Ketene Dimer Surface

Volume:4   Issue: 3
Pp: 224-231
Wei-wei Hu, Hu Yan, Naoko Birukawa, Masashi Abe, Etsuro Ito, Kaoru Tsujiic, Zhong Chen, Akihisa Urano and Kaoru Tsujii
DOI: 10.2174/157341308785161118

Nano-Structured Materials in Plasmonics and Photonics

Volume:4   Issue: 3
Pp: 232-235
Kosei Ueno, Yukie Yokota, Saulius Juodkazis, Vygantas Mizeikis and Hiroaki Misawa
DOI: 10.2174/157341308785161046

Gas Sensing Properties of Au Modified SnO2 Micron Rods

Volume:4   Issue: 3
Pp: 236-239
Dong Xiaowen, Qin Lipeng, Xu Jiaqiang, Pan Qingyi, Cheng Zhixuan and Xiang Qun
DOI: 10.2174/157341308785161064

The Different Bio-Effects of Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes on tetrahymena pyriformis

Volume:4   Issue: 3
Pp: 240-245
Jinxue Guo, Xiao Zhang, Shusheng Zhang, Ying Zhu and Wenxin Li
DOI: 10.2174/157341308785161145

Programming/Erasing Characteristics of Hysteresis-Based Nonvolatile Memory Devices of Single-Wall Carbon Nanotubes

Volume:4   Issue: 3
Pp: 251-255
Ao Guo, Yunyi Fu, Lunhui Guan, Jia Liu, Chuan Wang, Falong Zhou, Zujin Shi, Zhennan Gu, Ru Huang and Xing Zhang
DOI: 10.2174/157341308785161127

Nano-Scale Analysis Using Synchrotron-Radiation: Applications in the Semiconductor Industry

Volume:4   Issue: 3
Pp: 256-266
Ehrenfried Zschech, Holm Geisler, Jochen Rinderknecht, Gerd Schneider, Ralph Spolenak and Dieter Schmeisser
DOI: 10.2174/157341308785161073

Novel PEGylated PPI Dendritic Nanostructures for Sustained Delivery of Anti-Inflammatory Agent

Volume:4   Issue: 3
Pp: 267-277
Virendra Gajbhiye, P. Vijayraj Kumar, Ajay Sharma and N. K. Jain
DOI: 10.2174/157341308785161136

Confined Photoreaction in Nano-Engineered Multilayer Microshells

Volume:4   Issue: 3
Pp: 308-313
Xia Tao and Jingmei Su
DOI: 10.2174/157341308785161055