Current Molecular Medicine

Editors-in-Chief:

David W. Li (China)
Andras Guttman (Hungary)

Back

Become EABM
Become ReviewerAll Oral Interferon-free Direct-acting Antivirals as Combination Therapies to Cure Hepatitis C

Volume:18   Issue: 7
Pp: 409-435
Imran Shahid* and Munjed M. Ibrahim
DOI: 10.2174/1566524019666190104110439Generation of a Primary Hyperoxaluria Type 1 Disease Model Via CRISPR/Cas9 System in Rats

Volume:18   Issue: 7
Pp: 436-447
Rui Zheng, Xiaoliang Fang, Lei He, Yanjiao Shao, Nana Guo, Liren Wang, Mingyao Liu, Dali Li* and Hongquan Geng*
DOI: 10.2174/1566524019666181212092440Loss of the Nodal modulator Nomo results in chondrodysplasia in zebrafish

Volume:18   Issue: 7
Pp: 448-458
Linghui Cao, Lingyu Li, Yongqing Li, Jian Zhuang, Yu Chen, Yuequn Wang, Yan Shi, Jimei Chen, Xiaolan Zhu, Yongqi Wan, Fang Li, Wuzhou Yuan, Xiaoyang Mo, Xiangli Ye, Zuoqiong Zhou, Guo Dai, Zhigang Jiang*, Ping Zhu*, Xiushan Wu* and Xiongwei Fan*
DOI: 10.2174/1566524019666181212095307Madhuca indica Inhibits Breast Cancer Cell Proliferation by Modulating COX-2 Expression

Volume:18   Issue: 7
Pp: 459-474
Paramita Ghosh, Debarpan Mitra, Sreyashi Mitra, Sudipta Ray, Samir Banerjee and Nabendu Murmu*
DOI: 10.2174/1566524019666181212100808The Status of Biochemical and Molecular Markers of Oxidative Stress in Preeclamptic Saudi Patients

Volume:18   Issue: 7
Pp: 475-485
Yazeed A. Al-Sheikh* and Khaled Y. AL-Zahrani
DOI: 10.2174/1566524019666190104105843HSP70 Inhibitors Reduce The Osteoblast Migration By Epidermal Growth Factor

Volume:18   Issue: 7
Pp: 486-495
Tetsu Kawabata, Takanobu Otsuka, Kazuhiko Fujita, Go Sakai, Woo Kim, Rie Matsushima-Nishiwaki, Gen Kuroyanagi, Osamu Kozawa* and Haruhiko Tokuda
DOI: 10.2174/1566524019666181213112847Cystathionine β-synthase Induces Multidrug Resistance and Metastasis in Hepatocellular Carcinoma

Volume:18   Issue: 7
Pp: 496-506
Lupeng Wang, Huanxiao Han, Ya Liu, Xiuli Zhang, Xiaoyan Shi and Tianxiao Wang*
DOI: 10.2174/1566524019666181211162754