Current Cancer Drug Targets

Editor-in-Chief:

Ruiwen Zhang
Center for Drug Discovery
University of Houston
3455 Cullen Blvd.
Houston, TX 77204
USA

Back

EDITORIAL (Thematic Issue: Emerging Roles of Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Tumorigenesis) promotion: free to download

Volume:13   Issue:9
Pp: 905-905
Zhiwei Wang
DOI: 10.2174/15680096113136660095

Unveiling the Role of Nuclear Transport in Epithelial-to-Mesenchymal Transition open access plus

Volume:13   Issue:9
Pp: 906-914
Asfar S. Azmi
DOI: 10.2174/15680096113136660096

Roles of Epithelial-Mesenchymal Transition in Cancer Drug Resistance

Volume:13   Issue:9
Pp: 915-929
Yulong Shang, Xiqiang Cai and Daiming Fan
DOI: 10.2174/15680096113136660097

Regulation of Mesenchymal Phenotype by MicroRNAs in Cancer

Volume:13   Issue:9
Pp: 930-934
Jinchun Yan, Kiranmai Gumireddy, Anping Li and Qihong Huang
DOI: 10.2174/15680096113136660098

MicroRNAs as Critical Regulators Involved in Regulating Epithelial- Mesenchymal Transition open access plus

Volume:13   Issue:9
Pp: 935-944
Xiaodi Zhao, Yuanyuan Lu, Yongzhan Nie and Daiming Fan
DOI: 10.2174/15680096113136660099

Emerging Role of Mucins in Epithelial to Mesenchymal Transition

Volume:13   Issue:9
Pp: 945-956
Moorthy P. Ponnusamy, Parthasarathy Seshacharyulu, Imayavaramban Lakshmanan, Arokia P. Vaz, Seema Chugh and Surinder K. Batra
DOI: 10.2174/15680096113136660100

Regulation of EMT by Notch Signaling Pathway in Tumor Progression

Volume:13   Issue:9
Pp: 957-962
Yumei Li, Jia Ma, Xiujuan Qian, Qiong Wu, Jun Xia, Lucio Miele, Fazlul H. Sarkar and Zhiwei Wang
DOI: 10.2174/15680096113136660101

The Role of Snail in EMT and Tumorigenesis

Volume:13   Issue:9
Pp: 963-972
Yifan Wang, Jian Shi, Kequn Chai, Xuhua Ying and Binhua P. Zhou
DOI: 10.2174/15680096113136660102

Epigenetic Regulation of Epithelial to Mesenchymal Transition

Volume:13   Issue:9
Pp: 973-985
Peiwei Huangyang and Yongfeng Shang
DOI: 10.2174/15680096113136660103

Regulation of EMT by KLF4 in Gastrointestinal Cancer

Volume:13   Issue:9
Pp: 986-995
Jiujie Cui, Min Shi, Ming Quan and Keping Xie
DOI: 10.2174/15680096113136660104

Decoding the Knots of Initiation of Oncogenic Epithelial-Mesenchymal Transition in Tumor Progression

Volume:13   Issue:9
Pp: 996-1011
Pengda Guo, Aidi Gao, Gaochuan Zhang, Hongyan Han and Quansheng Zhou
DOI: 10.2174/15680096113136660105

Acknowledgements to the Reviewers promotion: free to download

Volume:13   Issue:9
Pp: 1012-1013

DOI: 10.2174/156800961309131212112211